نقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعش

سخنرانى در گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايرانnموضوع: نقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعشnبا حضور: nحسن یوسفی اشکوری – نویسنده، محقق، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینیnامیر ممبینی – نویسنده، فعال سیاسی و مدافع جنبش دفاع از محیط زیستnعلی شاکری – پژوهشگر سیاسی و کنشگر صلح از کالیفرنیاnnتاريخ: شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ برابر با 8 نوامبر 2014nبرگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران”nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=WBYdXbJevJ0?t=3m29sn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message