برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۲

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۸
نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۲
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=aGkoLgPIysY

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message