برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خشونت و مدارا ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۶
خشونت و مدارا ۲
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=uOeBALtp_fU

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message