برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: عبادت و كمال آدمى بخش ۳

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۲
عبادت و كمال آدمى بخش ۳
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=njD-6vD_gME

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message