برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام و اسلامى‌ها

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۸nاسلام و اسلامى‌هاnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=_cEZ45GiyYg

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message