برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهى به موسيقى در تمدن اسلام

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۵
نگاهي به موسيقي در تمدن اسلام
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=dzBKy-83wD0

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message