پاسخ هایی برای اندیشیدن 65-وعتصموا بحبل الله به چه معناست؟

واعتصموا بحبل­الله یعنی چه؟ یعنی مقصود چیست؟

n

پاسخ:

n

متن کامل آیه این است: «واعتصموا بحبل­الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها کذالک یبیّن الله لکم آیاته لعلکم یهتدون» سوره آل عمران/آیه 103

n

ترجمه: «همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید، و موهبت خدا را بر خودتان به یاد آرید، آن دم که دشمنان بودید و دلهایتان را پیوند داد و به موهبت وی برادران شدید، بر لب مغاکی از آتش بودید و شما را از آن برهانید. بدین سان خدا آیه های خویش را برای شما بیان می کند شاید هدایت شوید».

n

مضمون آیه تقریبا روشن است. سه عنصر کلیدی در این اشاره وجود دارد: 1-اشارتی به سوابق تفرقه در میان اعراب مسلمان، 2-ایجاد یگانی و اتحاد بین آنان به برکت ایمان به اسلام و 3-تمسک به ریسمان الهی برای تداوم همان یگانگی و برادری.

n

در این میان تنها معنا و مفهوم «حبل الله» و مصداق خارجی آن محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. معنایی که برای آن مطرح شده عبارت اند از: ایمان، دعوت به توحید، دین، جماعت، عهدالله، قرآن و . . .هرچند تمام این معانی و مصادیق می توانند درست و منطبق با واقع باشند اما اگر ساختار متن و مضمون و پیام آیه را لحاظ کنیم به نظر می رسد همان ایمان توحیدی و وحدت بخش می تواند بیش از همه مورد نظر باشد. هرچند «جماعت» نیز کاملا با ساختار و پیام مرکزی متن هماهنگ و منطبق است.

n nn nn 

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message