پاسخ هایی برای اندیشیدن 65-وعتصموا بحبل الله به چه معناست؟

واعتصموا بحبل­الله یعنی چه؟ یعنی مقصود چیست؟

پاسخ:

متن کامل آیه این است: «واعتصموا بحبل­الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها کذالک یبیّن الله لکم آیاته لعلکم یهتدون» سوره آل عمران/آیه 103

ترجمه: «همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید، و موهبت خدا را بر خودتان به یاد آرید، آن دم که دشمنان بودید و دلهایتان را پیوند داد و به موهبت وی برادران شدید، بر لب مغاکی از آتش بودید و شما را از آن برهانید. بدین سان خدا آیه های خویش را برای شما بیان می کند شاید هدایت شوید».

مضمون آیه تقریبا روشن است. سه عنصر کلیدی در این اشاره وجود دارد: 1-اشارتی به سوابق تفرقه در میان اعراب مسلمان، 2-ایجاد یگانی و اتحاد بین آنان به برکت ایمان به اسلام و 3-تمسک به ریسمان الهی برای تداوم همان یگانگی و برادری.

در این میان تنها معنا و مفهوم «حبل الله» و مصداق خارجی آن محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. معنایی که برای آن مطرح شده عبارت اند از: ایمان، دعوت به توحید، دین، جماعت، عهدالله، قرآن و . . .هرچند تمام این معانی و مصادیق می توانند درست و منطبق با واقع باشند اما اگر ساختار متن و مضمون و پیام آیه را لحاظ کنیم به نظر می رسد همان ایمان توحیدی و وحدت بخش می تواند بیش از همه مورد نظر باشد. هرچند «جماعت» نیز کاملا با ساختار و پیام مرکزی متن هماهنگ و منطبق است.

 

 

 

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message