مصاحبه با بى‌بى‌سى درباره حقوق بهائيان در ايران

برنامه صفحه ۲ بى بى سى درباره حقوق بهائيان در ايران در پى سوء قصد به خانواده بهائى در بيرجند ايران. مهمانان اين برنامه: شيرين عبادى، پديده ثابتى، و حسن يوسفى اشكورى

Share:

More Posts

Send Us A Message