برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نسبت عقل و دين قسمت سوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۲
نسبت عقل و دين ۳
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=Vo4-1VdC9zY

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message