پیام به مناسبت بزرگداشت دکتر لاهیجی

در روایات دینی ما آمده است: «بهترین مردم کسی است که بیشترین فایده را به مردمان برساند». دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی بی گمان یکی از این شخصیت هاست چرا که او عمری را در کاری گذرانده که پرثمرترین و مفیدترین کار برای مردمان نه تنها وطن خودش (ایران) بلکه برای تمام مردم جهان بوده و هست: دفاع از حقوق ستمدیگان و تلاش برای بهبود حقوق بشر. انصافا کاری شریف تر و پرارزش تر از این کم می توان یافت.
من خود از روزگار پیش از انقلاب ایران، با نام دکتر لاهیجی به عنوان وکیل برجستة برخی زندانیان و تبعیدیان سیاسی و نیز فعال حقوق بشر، آشنا شده ام و از آن زمان تا کنون، که بیش از سی پنج سال می گذرد، هر لحظه لاهیجی را در پیکار با استبداد و ناقضان حقوق بشر و کوشش گسترده برای تغییر اوضاع ایران و جهان به سود قربانیان نقض بشر تواناتر و پر تکاپوتر دیده ام. چنین تلاش گسترده و مستمر و استوار فقط می تواند از اندیشه ای خلاق، دلی مؤمن به کرامت ذاتی آدمیزاد، جانی شیفتة آزادی و عدالت، کنشگری انسان دوست و مصمم و استوار در پیکار با ستم برآمده باشد. چرا که نقض حقوق بشر و موانع بر سراه بهبود آن، به ویژه در وطن تحت حاکمیت استبداد دینی ما، چنان انبوه و عمیق و حتی می توان گفت رو به گسترش است که به سادگی می تواند هر استوار مردی را هم به ناامیدی و انفعال و ای بسا شکست بکشاند.
تکریم و بزرگداشت چنین استوارمردی، که مایة فخر ما ایرانیان است، هم ادای دین است و هم یک تعهد اخلاقی و انسانی و از این رو کاری است بس بایسته و با شکوه و باید از بانیان و برگزار کنندگان آن نیز سپاسگزار بود. من که، به هر دلیل، موفق به حضور در این مراسم نشده ام، از باب ادای دین و عرض ادب به جناب لاهیجی، به عنوان یک هم وطن و یک بشر با، استفاده از کلمات و واژگان سپاس ویژه خود را تقدیم ایشان می کنم و از عمق جان برای ایشان عمری دراز و تلاش بیشتر و پرثمرتر برای رفع تمام موانع بر سر راه بهبود حقوق بشر در ایران و جهان آرزو می کنم. به امید فردایی بهتر و انسانی تر
آلمان-بن
22 آذر 1392 (13 دسامبر 2013)
حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

Send Us A Message