برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام و رنسانس ايراني قسمت سوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۸۰
اسلام و رنسانس ايراني ۳
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=xBtWFtkvzs0

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message