برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خرافات مذهبى چیست!؟

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۶
خرافات مذهبى چیست!؟
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=-2EXG-wUrcs

Share:

More Posts

Send Us A Message