برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: فلسفه عبادت، موسم و مراسم‌ها قسمت دوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۱nتحت عنوان فلسفه عبادت، موسم و مراسم‌ها قسمت ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=r9KUrSImE3w

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message