برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: ريشه‌هاى خشونت مذهبى قسمت دوم

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۹ تحت عنوان ريشه‌هاى خشونت مذهبى قسمت ۲ به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۹
تحت عنوان ريشه‌هاى خشونت مذهبى قسمت ۲
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=MEFOc51zIn8

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message