مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با اسلام و انتخابات چه ميانه‌اى با هم دارند!

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، مجيب رحيمى و عطا دشتيان اين برنامه در تاريخ ۱۱ جون ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، مجيب رحيمى و عطا دشتيان

اين برنامه در تاريخ ۱۱ جون ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.
[Audio:2013-06-11.mp3]

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message