برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: ريشه‌هاى خشونت مذهبى قسمت ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۸nتحت عنوان ريشه‌هاى خشونت مذهبى قسمت ۱nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=jZvN-GtnIPM

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message