هاشمی رفسنجانی می تواند شانس تغییر را افزایش دهد

جرس: حسن یوسفی اشکوری، از فعالان ملی مذهبی، طی گفت و گویی با شبکه آنلاین ۲۵خرداد، ضمن اعلام حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، حضور هاشمی را سبب “افزایش شانس تغییر” ارزیابی کرد.

به گزارش شبکه آنلاین ۲۵خرداد، آقای اشکوری پیرامون انتخابات اخیر گفت: “من می توانم از همین اصطلاح رایج این سال های اخیر یعنی رویکرد مطالبه محوری استفاده کنم. مطالبه محوری دربرابر قدرت محوری است. قدرت محوری به این معنا که افرادی ممکن است وارد عرصه انتخابات بخصوص ریاست جمهوری بشوند تنهابه قصد تسخیرِ دولت یا نشستن روی کرسی ریاست: هرچند ممکن است که بسیاری از این افراد هم قصد خدمت داشته باشند. اما در رویکرد مطالبه محوری دربرابر آن، تسخیردولت و رسیدن به قدرت سیاسی صرفا مهم نیست یا در اولویت نیست. آنچه مهم است تغییر رویکردها در نظام سیاسی کشور است. و به عبارت دیگر ایجاد تغییر در عرصه جامعه،سیاست، حکومت و دولت.”

اشکوری تصریح کرد: منظور از تغییر این است که نظام بسته ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به یک روند دموکراتیک بپیوندد. یعنی ساختارِ کنونی نظام جمهوری اسلامی ملتزم به دموکراسی باشد، ملتزم به انتخابات آزاد باشد، مطبوعات آزاد را دامن بزند، نهادهای مدنی را تقویت کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر را که خود دولت جمهوری اسلامی امضا کرده است را به مرحله اجرا دربیاورد. در یک عنوان کلی، رویکردِ تغییر نظام بسته جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک. این یک آرمان کلی است که البته یک روند درازمدت است و به زودی دست یافتنی نیست.

این فعال ملی مذهبی با تاکید بر اینکه “آنچه در انتخاباتِ پیشِ رو باید مورد توجه مدافعان آزادی و مدافعان تغییر در جمهوری اسلامی باشد، تغییر وضعیت موجود بطور فوری و آنی است”، افزود: “درشرایط فعلی که جامعه به شدت امنیتی است. جامعه بسته است. زندانیان سیاسی انبوه در زندانند. رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر به سر می برند و سرکوب ها شدید است. در چنین فضایی انتظاراین است که کسی که به عنوان رییس جمهور آینده انتخاب می شود، تغییراتی ایجاد و این فضای کنونی را متحول کند تا به یک فضای بازتری دست یابیم که در آن فضای بازتر البته می توان آرمان هایی که گفتم را پیگیری کرد. بهرحال درشرایط فعلی آنچه که مطلوب است رییس جمهور آینده بتواند این اندک تغییر را ایجاد کند. این یک رویکرد مثبتی است که دموکراسی خواهان می توانند در این انتخابات داشته باشند و البته در این میان تنها کسی که میتواند شانس این تغییر را اضافه کند آقای هاشمی رفسنجانی است.”

منتشر شده در جرس

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message