مصاحبه با تلويزيون صداى آمريكا: اعتبار و وثاقت احادیث و روایات!

مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: حجاب در اسلامnبرنامه تلویزیونی «صفحه آخر»nتلویزیون صدای آمریکاnn۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكا

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message