برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران انسانى در جامعه ايران

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۷ تحت عنوان بحران انسانى در جامعه ايران

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۷
تحت عنوان بحران انسانى در جامعه ايران
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=U9kEbENnUXA

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message