پرسشی و پاسخی

پرسشی و پاسخیnاشاره: دقایقی پیش این ایمیل از تهران رسید و من نیز پاسخی نوشته و فرستادم. گفتن ندارد اعتراض این دوست به تشبیه کردن نخستیم رئیس جمهور ایران آقای بنی صدر به احمدی نژاد است که در دو مقاله منتشر شده پیشین من آمده است.n n1-آیا اولین رییس جمهور با تقلب و پخش پول بیت المال میان مردم به ریاست رسید؟n 2- آیا او آزادی و دموکراسی را سوغات غرب و تهوع آور می دانست؟n3- آیا او به ملیت به چشم شرک و کفر نگاه می کرد؟n4- آیا او به دیانت برای تجارت و قدرت و ثروت و تزویر و فریب نگاه می کرد ؟ n5- آیا او اقتصاد و علم و مدیریت علمی را غربی و وارداتی و زائد می دانست؟ n6-آیا او آگاهانه و به عمد به دنبال تنش و و ایجاد درگیری بو و دیگران به دنمبال آرامش و خدمت؟n7-آیا او قاتلان و متجاوزان به حقوق مردم را در پناه خود می گرفت و به آنان سمت های مهمی حتی تا پای استیضاح شدن خود و کابینه اش عطا می کرد ؟ n8-آیا او مردم را خس و خاشاک می دانست؟ n9- آیا او مصدق و جبهه ملی و شریعتی و مجاهدین را مرتد و محروم از حقوق اولیه و مورد لعن و نفرین می دانست؟ -n10- آیا او کشور را به مرز جنگ با جهان خارج و جنگ افروزی و نفی کشتار هولوکاست و تباهی و انحطاط کشاند؟ n11- آیا او اخلاق و ادب و ماتنت و نزاکت را قربانی امیال و قدرت خود کرد ؟ n12- آیا او به رای و نظر و حق آزادی دیگران بهایی قائل نبود؟ n13-آیا او اشتباهات خود را نخواست جبران کند؟ n14-آیا او به دیانت و ملیت و علم و آزادی و دموکراسی باور ندارد؟ nو… nاگر این گونه نیست پس شباهت عجیب و غریب بین او و رییس جمهور فعلی چیست که اکنون در لبه ی پرتگاه قرار داریم و به کمک اصحاب قدرت و رانت نفت و مذهب کشور را به این مصیبت دچار کرده اند؟ nبه نظر من حتما در این شباهت خوانی باید تجدید نظری شود تا باعث سو تفاهم میان وطن خواهان نشود؟n n n n n با سلامnnظاهرا در جمهوری اسلامی (به ویژه در بازجویی ها) سنت شده که درباره امور ناگفته و اعمال ناکرده نیز باید جواب داد. من درباره وجوه مشابهت دو نفر پاسخگو هستم. بهتر بود شما به طور ایجابی (نه سلبی و خطابی و جدلی) مدعاهای مرا رد می کرد و گرنه می توان تفاوت ها را باز هم بر شمرد و از جمله تعداد سلولها و گلبولهای سفید و قرمز دو نفر را نیز شماره کرد و تفاوت ها را نشان داد. این شیوه مباحثه ابتر است و به جایی نمی رسد. در مورد مشابهت های گفته شده من نیز بهتر است این دوست معترض بیشتر تأمل کند. به احتمال زیاد ایشان آن دوران را نزیسته و تجربه نکرده است. nبا سپاس nn

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message