پرسشی و پاسخی

پرسشی و پاسخی
اشاره: دقایقی پیش این ایمیل از تهران رسید و من نیز پاسخی نوشته و فرستادم. گفتن ندارد اعتراض این دوست به تشبیه کردن نخستیم رئیس جمهور ایران آقای بنی صدر به احمدی نژاد است که در دو مقاله منتشر شده پیشین من آمده است.

1-آیا اولین رییس جمهور با تقلب و پخش پول بیت المال میان مردم به ریاست رسید؟
2- آیا او آزادی و دموکراسی را سوغات غرب و تهوع آور می دانست؟
3- آیا او به ملیت به چشم شرک و کفر نگاه می کرد؟
4- آیا او به دیانت برای تجارت و قدرت و ثروت و تزویر و فریب نگاه می کرد ؟
5- آیا او اقتصاد و علم و مدیریت علمی را غربی و وارداتی و زائد می دانست؟
6-آیا او آگاهانه و به عمد به دنبال تنش و و ایجاد درگیری بو و دیگران به دنمبال آرامش و خدمت؟
7-آیا او قاتلان و متجاوزان به حقوق مردم را در پناه خود می گرفت و به آنان سمت های مهمی حتی تا پای استیضاح شدن خود و کابینه اش عطا می کرد ؟
8-آیا او مردم را خس و خاشاک می دانست؟
9- آیا او مصدق و جبهه ملی و شریعتی و مجاهدین را مرتد و محروم از حقوق اولیه و مورد لعن و نفرین می دانست؟ –
10- آیا او کشور را به مرز جنگ با جهان خارج و جنگ افروزی و نفی کشتار هولوکاست و تباهی و انحطاط کشاند؟
11- آیا او اخلاق و ادب و ماتنت و نزاکت را قربانی امیال و قدرت خود کرد ؟
12- آیا او به رای و نظر و حق آزادی دیگران بهایی قائل نبود؟
13-آیا او اشتباهات خود را نخواست جبران کند؟
14-آیا او به دیانت و ملیت و علم و آزادی و دموکراسی باور ندارد؟
و…
اگر این گونه نیست پس شباهت عجیب و غریب بین او و رییس جمهور فعلی چیست که اکنون در لبه ی پرتگاه قرار داریم و به کمک اصحاب قدرت و رانت نفت و مذهب کشور را به این مصیبت دچار کرده اند؟
به نظر من حتما در این شباهت خوانی باید تجدید نظری شود تا باعث سو تفاهم میان وطن خواهان نشود؟

با سلام

ظاهرا در جمهوری اسلامی (به ویژه در بازجویی ها) سنت شده که درباره امور ناگفته و اعمال ناکرده نیز باید جواب داد. من درباره وجوه مشابهت دو نفر پاسخگو هستم. بهتر بود شما به طور ایجابی (نه سلبی و خطابی و جدلی) مدعاهای مرا رد می کرد و گرنه می توان تفاوت ها را باز هم بر شمرد و از جمله تعداد سلولها و گلبولهای سفید و قرمز دو نفر را نیز شماره کرد و تفاوت ها را نشان داد. این شیوه مباحثه ابتر است و به جایی نمی رسد. در مورد مشابهت های گفته شده من نیز بهتر است این دوست معترض بیشتر تأمل کند. به احتمال زیاد ایشان آن دوران را نزیسته و تجربه نکرده است.
با سپاس

Share:

More Posts

Send Us A Message