نقدی از درون

اشاره: متن زیر ساعتی قبل از طریق دوستی از ایران دریافت شد. از آنجا که دیدگاههای مختلف را در حد ضرورت در سایت منتشر می کنم مفید دیدم که این پیام نیز در معرض دید و داوری دوستان قرار بگیرد. می دانیم که حقیقت مطلق مظلقا در اختیار کسی گروهی نیست. مجموعه فهم ها و دیدگاههاست که پیکر معرفت و حقیقت را می سازد.

سلام و درود به برادر عزیز و همه دوستان

اخیرا مناظره ای قلمی بین آقای یوسفی و جعفری در گرفته که در سایت گویا نیوز هم انعکاس داشت بنده و برخی از دوستان معتقدند که این مجادله قلمی به خصوص این که فردی که ملی و مصدقی و وطن دوست و معتقد به آرمان آزادی بوده و دین خود را به شریعتی ادا کرده و با این اوصاف او را با شخصی که امروزه روز به نام یک رییس جمهور، کشور و وطن رادر پرتگان انحطاط و سقوط و اضمحلال برده مقایسه کردن و در برخی موارد یکی دانستن بسیار خطای فاحشی است . اگرچه همگان و خطا و اشتباه دارند و شخصیت مورد خطاب آقای یوسفی هم همین طور خطا و اشتباه داشته ولی او کجا و این شخص و وضع فعلی کجا؟ مقایسه ی این دو هیچ وجهی ندارد .

از سوی دیگر همه در آن جا از دوستان انتظار وصل کردن دارند نه فصل کردن و آقای یوسفی می توانند با قلمی که متانت و وقار و هوشیاری ملی در آن نهفته است و حرمت ها هم حفظ شده است چونان زنده یاد احمد صدر به نقد بپردازند اگرچه نباید از ایجاد تفاهم ملی غافل بود و بیشتر از آن که بر افتراق ها تاکید شود باید بر مشترکات تکیه کرد و حتی باید با دعوت از همگان و گفتگو و چاپ اثر از هر شخص وطن دوست و آزادیخواهی زمینه ی این اشتراک را فراهم کرد آرمانی که شما خود پیگیر و دلسوز آن هستید .

در هر صورت سلامتی و موفقیت و بهروزی همه ی دوستان را از خداوند آرزومندیم و جناب استاد عزیز آقای یوسفی باید پوزش ما را بابت این جسارت بپذیرند که نیت و هدف عشقی است که به دوستان ،همگان در این جا دارند

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message