برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان اقبال ما: مقدمه‌اى بر زندگى اقبال لاهورى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۵nتحت عنوان مقدمه‌اى بر زندگى اقبال لاهورىnبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=M7Akskdl2bcnn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message