سخنی کوتاه با جناب آقای بنی صدر و حامیانش

اخیرا نقدنوشته ای از من در باره برخی از سخنان جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران در سایت بی بی سی منتشر شد و با واکنش گسترده ای از سوی شماری از هم وطنان و بیشتر حامیان جناب بنی صدر و از جمله برخی از نزدیکان فکری و گروهی و […]

مصاحبه با تلويزيون صداى آمريكا: رضا خان چگونه جمهوريخواه شد!؟

مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: حجاب در اسلام برنامه تلویزیونی «افق» تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور تلویزیون صدای آمریکا ۶ فروردين ۱۳۹۲ براى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرمایید   اقتباس از سايت افق صداى آمريكا

سخنی کوتاه با جناب آقای بنی صدر و حامیانش

اخیرا نقدنوشته ای از من در باره برخی از سخنان جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران در سایت بی بی سی منتشر شد و با واکنش گسترده ای از سوی شماری از هم وطنان و بیشتر حامیان جناب بنی صدر و از جمله برخی از نزدیکان فکری و گروهی و […]

مصاحبه با تلويزيون صداى آمريكا: رضا خان چگونه جمهوريخواه شد!؟

مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: حجاب در اسلامnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۶ فروردين ۱۳۹۲nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكا