برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان سيرى در زندگى سياسى مهندس بازرگان بخش ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۲ تحت عنوان سيرى در زندگى مهندس بازرگان

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۲
تحت عنوان سيرى در زندگى سياسى مهندس بازرگان
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=2V2OolVwy8s

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message