برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان حقّ شادى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۳ تحت عنوان حقّ شادى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۳
تحت عنوان حقّ شادى
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=399gNoi7lCg

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message