این یورش و بازداشت‌ها پیش درآمدی برای بلاموضوع کردن کامل جمهوریت نظام است

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس خارج کشور با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم دانستن حمله نیروهای امنیتی به دفاتر مطبوعات و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران، این اقدام را نوعی صحنه آرائی آشکار و علنی برای ایجاد ارعاب و ترساندن همه گروهها و شخصیت ها در آستانه انتخابات دانسته اند.
به گزارش جرس، امضا کنندگان این بیانیه همچنین نسبت به وضعیت خطیر کنونی کشور به حاکمان هشدار داده و از آنان خواسته اند تا به حق رای و انتخاب مردم و تأمین حداقل های انتخابات سالم، آزاد و رقابتی تن دهند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در هفته ای که گذشت شاهد اقدام محیرالعقولی از جانب نیروهای امنیتی در یورش همزمان به دفاتر چهار مطبوعه و بازداشت فله ای تعداد قابل توجهی از روزنامه نگاران بودیم. در سالهای اخیر اصحاب مطبوعات بارها طعم تلخ توقیف و تعطیلی فله ای مطبوعات و به بند کشیدن روزنامه نگاران را چشیده اند اما اقدام اخیر بگونه ای بود که بیش از پیش با هیچیک از موازین قانونی و حقوقی جاری در جمهوری اسلامی انطباق نداشته و تا امروز نیز هیچ مستند و دلیل قانونی برای این کار ارائه نشده است، و اطلاعیه منتشره توسط وزارت اطلاعات دراین باره نیز فاقد هر گونه مستند قانونی بوده و گویا صرفا برای توجیه اقدام انجام شده با زبانی امنیتی و واژه های رایج توسط این نهاد می باشد! این رخداد به روشنی بیانگر این واقعیت است که اجرای قانون و احترام به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی توسط حاکمیت اقتدارگرا بطورکلی به فراموشی سپرده، و تنها شیوه سرکوب و ارعاب راهنمای عمل حاکمان در برخورد با جامعه مدنی و اصحاب مطبوعات شده است.
جالب آنکه برخی از راه یافتگان مجلس، که سوگند خورده اند پاسدار اجرای قانون اساسی و حقوق ملت باشند، دراین آشفته بازار بیاری دستگاههای امنیتی و به توجیه این قدامات غیرقانونی پرداخته اند، و اینها بدیهیات اولیه حقوقی را از یاد برده اند که تا وقتی متهمی در دادگاه جرمش اثبات نشود حق ندارند به آنها جرمی را نسبت دهند و اینهم نشانه اسف بار دیگری از وضعیت کشورماست که خانه ملت در اشغال چه افرادی درآمده است! ما از حمایت شرم آور آنان از این برخورد خلاف قانون با اصحاب مطبوعات اظهار تاسف می نمائیم و یادآور می شویم که جایگاه اصلی مجلس دفاع از حقوق ملت است نه تایید اقدامات زورگویانه و غیرقانونی صاحبان قدرت. و با توجه به آنچه آمد ما تمسک به مواد قانونی برای محکومیت این اقدام را غیر ضروری می دانیم و تنها به توضیح و تحلیل چرایی این رخداد در سپهر سیاسی اجتماعی امروز کشورمان می پردازیم :
1-یورش به دفاتر مطبوعات و اقدام به دستگیری جمعی «فله ای» روزنامه نگاران توسط نیروی های امنیتی آنهم با نوعی صحنه آرائی آشکار و علنی بیش از هر چیز اقدامی برای ایجاد ارعاب و ترساندن همه گروهها و شخصیت ها در دست زدن به هرنوع اقدام و فعالیت انتخاباتی و کاملا امنیتی کردن و بستن فضای انتخاباتی در پیش رو است. باین ترتیب بار دیگر خبرنگار و روزنامه نگار بعنوان قشر و گروهی بدون حمایت و توانائی دفاع از خود به نوعی در سیاست های امنیتی ارگانهای اطلاعاتی به گروگان گرفته شده اند .
2-دست اندر کاران این توطئه علیه روزنامه نگاران در واقع با این نوع عمل در اختیار گرفتن کامل و انحصاری روند انتخاباتی آینده را اعلام می کنند، انتخاباتی که همان گونه رهبری هم در چند ماه گذشته به کرات بیان کرده، انتخاباتی حساس وامنیتی است. بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران به این شکل و وسعت به نوعی بیان آشکار مصادره فرآیند انتخاباتی و حق رأی و انتخاب مردم توسط ارگانهای اطلاعاتی است که به این ترتیب متدرجا جانشین کلیه ارگانها و سلسه مراتب سیاسی در درون خود حاکمیت نیز می شوند.
3- در چنین وضعیتی دفاع از روزنامه نگاران بازداشت شده تنها یک اعلام همبستگی و دفاع از زندانیان جدیدی در صف طولانی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گذشته نیست و باید با آن به عنوان اولین اقدام کودتای انتخاباتی دوباره علیه حق رای و انتخاب مردم و علیه جمهوریت نظام تلقی گردد.
4-از نظر ما این یورش و بازداشت ها پیش درآمدی برای بلاموضوع کردن کامل جمهوریت نظام و خالی کردن انتخابات ریاست جمهوری از هرنوع ماهیت سیاسی و مردمی است، و از اینرو به شدت این گونه اقدامات را محکوم کرده و آن را مردود) مطرو می دانیم. در شرائط ویژه کنونی با توجه به انبوه تهدید هائی که در زمینه های امنیتی، بین المللی، اقتصادی، و منطقه ای بر علیه موجودیت و تمامیت کشور قد علم کرده اند و حاکمیت یکدست اقتدارگرا با نا کارآمدی و عجز خود دراداره امور هر روز بیشتر و بیشتر در با تلاق بی کفایتی فرو می رود این نوع بر خورد با مطبوعات و رونامه نگاران و فرآیند انتخاباتی خود نوعی اقدام بر علیه ثبات سیاسی اجتماعی و امنیت ملی، و آب به اسیاب بدخواهان ایران و مردم آن ریختن است.
5-ما بار دیگر نسبت به وضعیت خطیر کنونی کشور به حاکمان هشدار داده و تن دادن حق رای و انتخاب مردم و تأمین حداقل های انتخابات سالم، آزاد و رقابتی را، که اجازه تبلور اراده ملی برای دفاع از وحدت ملی و کیان کشور را فراهم می سازد، به عنوان تنها راه حل برون رفت کشور با حداقل هزینه از بحران های حادث و شرائط سختی که نابخردی حاکمیت به کشور و مردم تحمیل کرده است، می دانیم و توجه همگان را به این نکته اساسی جلب می کنیم که امروز روزنامه نگاران بنا بر وظیفه حرفه ای خود در خط مقدم قربانیان سیاست هائی قرار گرفته اند که آگاهانه و یا ناآگاهانه در مسیر وحدت عملی در توطئه بر علیه موجودیت کشور ما و صلح جهانی و آرامش و ثبات لازم برای پیشرفت هرنوع ازادی و دموکراسی برای مردم ایران عمل میکنند.
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی درخارج کشور: نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی، حسن یوسفی اشکوری.

Share:

More Posts

Send Us A Message