مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با اخلاق چيست و بر چه ستون‌هائى استوار است!؟

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، محمد رضا نيك‌فر و نيما برازنده و خانم پديده ثابتى اين برنامه در تاريخ ۲۳ ژانويه ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، محمد رضا نيك‌فر و نيما برازنده و خانم پديده ثابتى

اين برنامه در تاريخ ۲۳ ژانويه ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.
[Audio:2013-01-23.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message