مراسم تذكر احمد قابل در جمعى از دوستداران و اقوام در مونيخ

اين سخنرانى به تاريخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۱ برابر با ۲۸ اكتبر ۲۰۱۲ در شهر مونيخ آلمان ايراد شده است

اين سخنرانى به تاريخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۱ برابر با ۲۸ اكتبر ۲۰۱۲ در شهر مونيخ آلمان ايراد شده است.

[Audio: 2012-10-28.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message