برگی از دفتر ایام- نیک آهنگ کوثر و مأموریت ویژه . . .؟!

اخیرا فایل صوتی گفتگوی نیک آهنگ کوثر، روزنامه نگار و کاریکارتونیست ایرانی، با مهدی هاشمی در دنیای مجازی منتشر شده است که در آن مهدی هاشمی به مطالبی اشاره می کند که انتشار آن در این شرایط به زیان اوست. در این گفتگو که مربوط به حدود دو سال پیش (2010) است، مهدی هاشمی به مطالبی تصریح می کند که حداقل طرح آن از سوی شخصی چون مهدی هاشمی شگفت و غیر طبیعی می نماید. خلاصه تقریبا تمام اتهاماتی که در این سالها مهدی هاشمی و فائزه هاشمی و به طور کلی خانواده هاشمی به آنها متهم شده اند کم و بیش از زبان مهدی هاشمی شنیده می شود. البته دربارة راست و دروغش نمی توان داوری کرد.

حال سخن این است که اولا چرا مهدی با کسی مانند نیک آهنگ کوثر، که مواضع ضد جنبش سبز و به ویژه دشمنی آشکار و لجن پراکنی مستمر این کاریکاتوریست و فعال رسانه ای مشکوک در این سالها عیان است و مشهور خاص و عام (به ویژه در سایت خودنویس به مدیریت خود او) صحبت کرده و چنین حرفهایی زده؟ و ثانیا چرا و به چه دلیل گفتگو کننده آن را و آن هم در شرایط سخت که مهدی در زندان و تحت بازجویی است منتشر کرده است؟ در مورد اول واقعا جای بسی شگفتی است و نمی دانم نام آن بی مبالاتی و جهالت و خامی و اشتباه است و یا چیز دیگر. حرف دیگری نیست. حداقل از کسی چون مهدی هاشمی، که در هرحال در خانه سیاست و در فعالیت های سیاسی حاد بزرگ شده و زندگی کرده، چنین خامی دهشتناکی غیر قابل تصور است. به ویژه که او طرف را به خوبی می شناخته و از این رو در آغاز گفتگو می گوید یه خورده بیشتر به بابای من فحش بده و او هم می گوید: آخه روم نمی شه. نمی دانم شاید هم در حالت عادی نبوده است! اما این که چرا و به چه انگیزه ای این گفتگو انجام شده و اکنون در این اوضاع و احوال منتشر شده، قاطعانه چیزی نمی توان گفت. آیا او مأمور دستگاه امنیتی است؟ واقعا این روزها هر چه فکر کردم و حتی خوش بینانه ترین حالت را تصور کردم، به نظر قاطعی نرسیدم. اول گفتم نامردی است و بعد گفتم جنایت است ولی در نهایت به این حداقل ماجرا سخت مشکوک آمد. واقعا تفسیر و توجیه دیگری به نظرتان می رسد؟ مگر می شود تصور کرد که این عمل و اصولا اصل گفتگو و ضبط آن جز عمد و برنامه چیز دیگری باشد؟ حالب توجه این که نیک آهنگ در حین گفتگو می گوید این صحبت ها که برای انتشار نیست. آیا وی از طرف مقابل برای ضبط آن اجازه گرفته بود؟ قابل توجه این که لحن سئوال کننده نیز شبیه بازجوهاست و تردیدی وجود ندارد که پرسش ها آگاهانه با انگیزه های مشخص بوده و گرنه ضبط آن چه معنا و مقصدی می تواند داشته باشد؟ از چند سال پیش که این روزنامه نگار به لجن پراکنی افراطی و دروغ پردازی علیه جنبش سبز و پیشگامان و فعالان آن اهتمام ویژه داشت، برخی این احتمال را (گاهی هم با قاطعیت) مطرح می کردند که او وابسته به دستگاه های امنیتی ایران است. حال در این باره چه می توان گفت؟ البته این نیز دور نیست که نفرت و کینه شتری او نسبت به هاشمی و خانواده اش و نیز به جنبش سبز او را به چنین رفتار زشت و غیر اخلاقی کشانده باشد. هرچه هست انتشار آن در این شرایط هدیه بزرگی به دشمنان حنبش سبز و خانواده هاشمی است.

اما گفتنی است که پدر و برادر مهدی هاشمی گفته اند که این نوار جعلی است که آگاهانه علیه برادرش و خانواده هاشمی طراحی و اجرا شده است.  بعید نیست چنین باشد. احتمالا به زودی حقیقت ماجرا روشن خواهد شد. این نیز قابل ذکر است که ممکن است برخی حرفهای مهدی درست باشد اما در مواردی مبالغه کرده و به اصطلاح بزرگ نمایی کرده است.

نکته دیگر این است که، البته در صورت صحت اصل گفتگو، نیک آهنگ گرچه به مهدی هاشمی و جنبش آسیب رساند اما به خودش نیز زیان رساند و احتمالا برای همیشه منزلت انسانی و حرفه ای اش را از دست دد.
بعدالتحریر: شنیدم که نیک آهنگ کوثر ادعا کرده که نقشی در انتشار این فایل نداشته و ادعا کرده که فقط این فایل را در اختیار وکلای دادگاه مهدی هاشمی در کانادا (دادگاهی که در سالیان اخیر با شکایت یکی از همکاران اقتصادی مهدی هاشمی در کانادا تشکیل شده است) قرار داده است. نمی دانم حقیقیت چیست اما دادگاه این دو چه ربطی با ایشان دارد؟ و ثانیا اصولا چرا ایشان این گفتگو را ضبط کرده است؟ در هرحال به نظر می رسد نقش نیک آهنگ در این ویرانگری و افشاگری غیر قابل تردید است حتی اگر او واقعا آ را منتر نکرده باشد.

 

httpv://www.youtube.com/watch?v=akK5dcos5j0

httpv://www.youtube.com/watch?v=-SqD7DRgP-c

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message