مصاحبه‌اى همراه با عبدالعلى بازرگان و على بهزادنيا از سال ۱۹۹۸ ميلادى

اين مصاحبه توسط مؤسسه آموزشى و فرهنگى ابن سينا متعاقب سمينارى تحت عنوان قدر و قرآن در هتل هايت شهر ارواين به تاريخ ۲۷ ژانويه ۱۹۹۸ ضبط گرديده است.

قسمت اول:
httpv://www.youtube.com/watch?v=67jKHhzjJP0

قسمت دوم:
httpv://www.youtube.com/watch?v=uBafeesvzig

Share:

More Posts

Send Us A Message