سخنرانی در همایش اتحاد جمهوریخوهان در روز شنبه ۱۲ اکتبر

سخنرانان : ضيا عابدی، حسن فرشتيان، امير ممبينی، حسن يوسفی اشکوری

سخنرانان : ضيا عابدی، حسن فرشتيان، امير ممبينی، حسن يوسفی اشکوری

httpv://www.youtube.com/watch?v=tCLDAVU40N4

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message