مصاحبه با راديو فرانسه درباره روحانیت در ایران شبکه تاریخی خود را ازدست داده است

نوشته: رحمت قاسم بیگلو

به گزارش منابع خبری، حسن بنیانیان، رئیس سابق حوزه هنری درایران گفته است: روحانیت شبکه تاریخی خود را ازدست داده است.
به گفته وی: “زبان روحانیت تنها روی مخاطبان متدین کاربرد دارد و این مسئله ما را با وضع خطرناکی رو برو کرده است که نسلی دگراندیش شکل گرفته است”.
این مقام حکومتی درایران می افزاید: “ما بسیاری از مفاهیم فرهنگی را تبدیل به آموزش فرهنگی کرده ایم که متاسفانه ضد ارزش است”.
یک مقام دیگر ایرانی نیز گفته است: امروزه آموزش و پرورش (ما) یک نهاد شکست خورده است.
دریک گفت وگوی تلفنی با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه وازمخالفین سیاست های حکومت اسلامی درایران از وی درآغاز درباره دلیل کاهش و یا به گفته حسن بنیانیان ازمیان رفتن شکه سنتی روحانیت درایران پرسیدم . حسن یوسفی اشکوری درآلمان. گوش کنید:

اقتباس از سايت راديو فرانسه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید:
[Audio:2012-06-25.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message