مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: ۳۵ سالگشت دكتر على شريعتى

مصاحبه با یوسفی اشکوری، عباس ميلانى و سروش دباغnnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۲۹ خرداد ۱۳۹۱n

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید

nn

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

nاقتباس از سايت افق صداى آمريكاn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message