مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: از قم تا نجف بخش دوم – ميراث فتوا در ايران مدرن

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و محمد امینی، حجت الاسلام محمد هدایتی و حجت الاسلام احمد منتظریnnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۱۶ خرداد ۱۳۹۱n

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرماییدnn

Share:

More Posts

Send Us A Message