اشکوری: دادگاه‌ ویژه روحانیت بیشتر تندرو می‌شود

رضا جمالی
۱۳۹۱/۰۳/۲۱
خبرگزاری فارس، از تغييرهمزمان «دادستان و ریيس دادگاه ويژه روحانيت» خبر داد. طبق این گزارش محمد سليمی دادستان ويژه روحانيت و علی رازينی ریيس و حاکم شرع فعلی دادگاه ويژه روحانيت از هفته آینده از سمت های خود جدا خواهند شد و به جای آن ها، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه‌قضاییه و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، با حفظ سمت به ترتیب در دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار خواهند شد.

حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی که پیشتر از سوی دادگاه ويژه روحانیت به «خلع لباس و زندان» محکوم شده، در گفت وگو با رادیو فردا، درباره گمانه زنی های موجود درارتباط با جابجایی این دو مقام ارشد دادگاه ویژه روحانیت می گوید:

حسن یوسفی اشکوری: اصولا این تغییر و تحولاتی که در این نهادها صورت می گیرد که زیر مجموعه نهاد رهبری است، در نهایت چندان تعیین کننده نیست.

به وِیژه این که آیت الله خامنه ای اصولا سیاستش این است که مقام هایی که در یک موقعیتی می گمارد ، به ویژه در نیروهای نظامی و قضایی، مدت زمان زیادی در سمت خود باقی نمانند و اینها را سریع جا به جا می کند.

در دادگاه ویژه روحانیت هم می تواند که چنین سیاستی اعمال شده باشد. مگر این که این جا به جایی ها بر حسب شرایط و یک سری تغییرات و زمینه های عادی است که اتفاق می افتد.
حالا یک کسی از یک جایی می خواهد به یک دلیل شخصی برود . گاهی مهره ها جا به جا می شوند. اما با توجه به اینکه دو مقام کلیدی دادگاه ویژه روحانیت همزمان تغییر می کنند به نظر می رسید که این مسئله می تواند معنا دار باشد.

آقای علی رازینی که بیش از دو دهه در اینجا بوده و با آیت الله خمینی هم کار کرده، رئیس دادگاه ویژه روحانیت کشور بوده و یک پست کلیدی داشته است و همین طور هم آقای سلیمی که دادستان منصوب از جانب رهبری بوده است. این دو نفر که همزمان دارند عوض می شوند علی الاصول باید بر اساس یک برنامه و یک خط جدید در دادگاه وِیژه روحانیت این تغییر و تحول صورت گرفته باشد.

با توجه با این تغییرات، شرایط کاری و سیاست های آتی دادگاه ویژه روحانیت به کدام سمت خواهد رفت؟ و قرار است این جا به جایی چه پیامی به بیرون داشته باشد؟

من نمی توانم در این مورد نظر قاطعی اظهار کنم. ولی با توجه به اینکه دو نفر دیگری می خواهند جانشین اینها بشوند، ظاهرا این دو نفر از نظر فکری و از نظر سیاسی راستگراتر هستند، و به نظر می رسد که تندروتر از این دو نفر هستند، اگر این گونه به ماجرا نگاه کنیم شاید پیامش این باشد که دادگاه ویژه روحانیت از نظر برخوردها دارد تندتر عمل می کند.

و بالاخره ماموریت پیدا می کند که در برخورد با دگراندیشان یا روحانیون مخالف و یا به هر حال تغییر و تحولاتی که احتمالا در حوزه ها دارد اتفاق می افتد، ماموریت دارند که دادگاه ویژه روحانیت را فعال تر کنند. و در برخورد با دگراندیشان و روحانیون مخالف و منتقد ، قاطع تر عمل نمایند.

و به لحاظ تیپی در حدی که بنده آشنایی دارم و اینها را آدم های رادیکالتری می دانم و به نظر می رسد که این چنین است، در این صورت این معنا هم می تواند در بطن این ماجرا وجود داشته باشد.

در عین حال هیچ گونه نظر قاطعی تا زمانی که اطلاعات روشن تر و دقیق تری نداشته باشیم در این زمینه نمی توانیم اظهار کنیم.

حالا از نظر فردی وزن سیاسی آقایان رازینی و سلیمی را چگونه ارزیابی می کنید؟ و نگاه سیاسی این دو مقام ارشد دادگاه ویژه روحانیت به کدام طیف سیاسی در حاکمیت نزدیک تر است؟

آقای رازینی و آقای سلیمی وابسته به جناح تندرو نظام جمهوری اسلامی هستند. اینها آدم های امتحان داده ای بوده و به جناج تندرو نزدیک هستند. من از آقای سلیمی شناخت کمتری دارم. ولی آقای رازینی را بیشتر می شناسم.

آقای رازینی در طول این سال ها ضمن این که وابسته به جناح تندرو جمهوری اسلامی بوده در مصدرهای مهم و مقام های مهم قضایی و امنیتی عمل کرده است، به عنوان قاضی و مدتی به عنوان دادستان تهران بوده است.

ولی در مجموع آقای رازینی در میان خود آن تندروها به اعتدال گرایش داشته و جزو افراد میانه رو به حساب می آمده است. کسی که می آید جانشین ایشان می شود به نظر می رسد که به تندروها نزدیک تر باشد.

Share:

More Posts

Send Us A Message