مصاحبه با رسا درباره ادعای استقلال مالی روحانیون حامی حکومت

nمصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در مورد ادعای استقلال مالی روحانیون حامی حکومت nn۸ مرداد ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:nn httpv://www.youtube.com/watch?v=R-OjmJquJaY

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message