مصاحبه با RFI درباره درخواست آیت الله مکارم شیرازی در تسریع در اجرای مجازات‌ها

آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی قوۀ قضائیه را هدف انتقاد قرار داد و ضمن متهم کردن این قوه به “دنباله روی از نظام ناسالم قضائی غرب” خواستار تشکیل دادگاه هائی “به سبک دادگاه های امیر المؤمنین” شد.nnمکارم شیرازی گفت پیشنهاد او این است که “شعبۀ قضائی به سبک دادگاه های امیر مؤمنان علی با حضور چند مجنهد شجاع تشکیل شود و با دقت ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثردر عرض یک هفته مجرمان را به اشد مجازات اعمال شان برسانند.” nاین مرجع تقلید در عین حال از مجلس خواست مشکلات قانونی این امر را نیز حل کند.nnهمزمان با این سخنان آیت الله مکارم شیرازی برای تسریع در روند مجازات و صدور احکام شدید، سخنانی که به بهانۀ مخدوش شدن امنیت جامعه و به گفتۀ او “جنایات مکرر اراذل و اوباش” مطرح شد، عفو بین الملل از اجرای مجازات اعدام در ملاء عام در ایران به شدت انتقاد کرد و این کار را برای افراد جامعه به ویژه کودکان زیانبار و دارای بدآموزی دانست.nnمعاون عفو بین الملل با صدور بیانه ای اعلام کرد در اجرای اعدام در ملاء عام، نه تنها شخص محکوم به اعدام قربانی بی رحمی و شقاوت است بلکه مردم و به ویژه کودکان نیز متحمل بیرحمی و تحقیر می شوند.nخبرگزاری فرانسه پس از نقل بخش هائی ار این بیانیه یادآور می شود که درجمهوری اسلامی ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ١٧١ حکم اعدام به اجرا در آمده است. nجمهوری اسلامی ایران، آمریکا، چین و عربستان سعودی در میان کشورهائی که هنوز به لغو مجازات اعدام اقدام نکرده اند رکورددار استفاده از این مجازاتند.nدر گفتگوئی با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه و اسلام شناس که خود پیش از این در کسوت روحانیت بوده اند، ار او پرسیدیم نظرش در مورد پیشنهاد آیت الله مکارم شیرازی و عملی بودن یا نبودنا آن در عصر حاضر چیست؟nnآقای اشکوری سخنان این مرجع تقلید و روحانی طرفدار رژیم ایران را از جهات مختلف مخدوش می داند و می گوید پیشنهاد آیت الله مکارم شیرازی از نظر مبانی اسلامی و عقلی و نقلی بسیار سست و بی بنیاد است.nnآقای اشکوری توضیح می دهد که در زمان پیامبر اسلام و جانشینان او اصلاً دادگاه به معنای امروزی آن وجود خارجی نداشته و پیامبر اسلام و جانشینان او در جلوی مسجد به شکایات شاکیان از طریق مطرح کردن چند پرسش رسیدگی و طی چند دقیقه به صدور حکم اقدام می کرده اند.nnاین دین پژوه و اسلام شناس از این شیوۀ دادرسی با صفت “بدوی” یاد کرده و تأکید می کند که در دنیای پیچیدۀ امروز این شیوه نه قابل اجراست و نه به برقراری عدالت و کاهش جرم منجر می شود.nnدر ارتباط با اتهام آیت الله مکارم شیرازی یه قوۀ قضلائیۀ ایران مبنی بر غرب زده بودن آن و پیروی کردنش از غربف حسن یوسفی اشک.ری می گوید اگر چنین بود که حتماً عدالت نحقق می شد.nnسر انجام این که یوسفی اشکوری توضیح می دهد که قوۀ قضائیۀ ایران از دل قانون اساسی برآمده است که خود آیت الله مکارم شیرازی در نوشتن و تصویب آن در مجلس خبرگان حضور و مشارکت داشته است.nnاین دین پژوه و اسلام شناس پس از یادآوری تسنط آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای بر این قوه و انتصاب رؤسای این قوه طی سی و دو سال گذشته از سوی دو رهبر جمهوری اسلامی ایران، می گوید آیت الله مکارم شیرازی با متهم کردن قوۀ قضائیه به دنباله روی از غرب و غربزدگی در واقع دو رهبر و دو ولی فقیه جمهوری اسلامی در تاریخ سی و دو سالۀ ان را به غربزدگی متهم می کندnnاقتباس از سايت RFInnفایل صوتی را از اینجا بشنوید:n[Audio:2011-07-23.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message