گزارش دومین سالگرد جنبش سبز در دانشگاه هامبورگ آلمان

گزارش از گرامیداشت دومین سالگرد جنبش سبز که توسط دانشجویان دانشگاه هامبورگ آلمان برگزار گردید. حسن یوسفی اشکوری به نقش جوانان در این جنبش تکیه کرد که گزارش کامل آنرا در لینک ذیل میتوانید استماع کنید:nاقتباس از سايت راديو فردا:nhttp://www.radiofarda.com/audio/ondemand/FRD_10_21_20110613090000_15.htmlnnفایل صوتی را از اینجا بشنوید:n[Audio:2011-06-13.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message