اعتراض ۲۰۰ کنشگر سیاسی و اجتماعی به بازداشت علیرضا رجایی

هفتمين عضو شورای فعالان ملی- مذهبی، آقای دکتر عليرضا رجايی، انديشمند و تحليلگر سياسی، روزنامه‌نگار، عضو هیأت مديره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران و نماينده‌ی واقعی مردم تهران در مجلس ششم، بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. بازداشت نفر به ‌نفر و بازجويی‌های گسترده‌ای که بار ديگر پس از انتخابات ۸۸، آغاز شده و اين روزها بيش از گذشته، اعضا و هواداران نيروهای ملی- مذهبی را در سراسر کشور هدف گرفته، ادامه‌ی راهبردی است که هدف آن خاموش کردن صدای دموکراسی‌طلبی و مليت‌خواهی ايرانی است.nبازداشت و زندانی کردن انديشمندان، هنرمندان و شخصيت‌های ملی، بيش از آنکه نماد اقتدار و توانايی دستگاه‌های امنيتی باشد، نشانه‌ی نگرانی آنها نسبت به گسترش دامنه‌ی بحرانی است که اين روزها دامنگير دولت اقتدارگرا شده است. بحرانهای اقتصادی و سياسی و نيز نارضايتی مردم ايران، از طريق بازداشت شخصيت‌های سياسی و فعالان مدنی و مذهبی، و همچنين تهديد و ارعاب مخالفان حل و رفع نمی‌شود. تا زمانی که حقوق اساسی ملت تأمين نشود، تا هنگامی که صدای مردم شنيده نشود، و تا وقتی که به‌جای ماندن در بن‌بست قهر و سلطه، راه گفت‌وگو و مدارا گشوده نشود، برون‌رفت از بحران کنونی ممکن نيست.nامضاکنندگان اين بيانيه، ضمن اعتراض به بازداشت غيرقانونی آقای دکتر عليرضا رجايی، خواهان آزادی سريع ايشان و همه‌ی زندانيان عقيدتی و سياسی هستند. ما نگران آينده‌ی ايران و رنج‌های ايرانيان و فرزندان ميهن‌ايم. ايران در خطر است و اقتدارگرايان، غافل از سرنوشت ايران و رنج‌های ملت، کنشگران سياسی و صنفی، روزنامه‌نگاران، وکلا، نويسندگان، و انديشمندان را زندانی می‌کنند.n۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰nnحميد آصفی، محمد ابراهيم‌زاده، اعظم اکبرزاده، حسن افتخار اردبيلی، هادی احتظاظی، منوچهر احتشامی، مصطفی اخلاقی، عبدالحميد الهامی، طاهر احمدزاده، سامر آقايی، محسن احمدی، حسن احمدی، حميد احراری، غلامرضا اربابی، داود اسعدی خامنه، عباس اشراقی، حسن اصغری، مهدی امينی‌زاده، حجت انصاری، مصطفی اخلاقی، مختار باطولی، ايرج باقرزاده، محمد بسته‌نگار، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، کمال‌الدين بازرگانی، ايمان براتيان، رحمت الله برهانی، وحيد‌الدين بزرگی‌تبار‌ بائی، پروين بختيار نژاد، محمدحسين بنی‌اسدی، سيمين بهبهانی، صادق بهرامی، محمد بهزادی، ناصر بهبهانی، محمد بهفروزی، ايرج باقرزاده، مختار باطولی، روح‌الله باقرآبادی، مسعود پدرام، عباس پوراظهری، حبيب‌الله پيمان، مجيد پيمان، عزيز پورمحمد، عباس تاج‌الدينی، رحيم ترابی‌نژاد، مصطفی تنها، سونيا ترکمن، رضا تهرانی، درخشنده تيموريان، محمد توسلی، غلام‌عباس توسلی، مجيد تولايی، هادی تفنگچی، مجيد جابری، علی‌اکبر جلالی،جاهد جهانشاهی، عليرضا جباری، معصومه جزايری، حميدرضا جلائی‌پور، مجتبی جهانی، حميد حديثی، علی حديثی، طه حجازی، حميد حسامی، محمدعلی حسن‌نژاد، محمد حيدری، بهزاد حق‌پناه، حسين حريری، مرتضی حمزه لوئيان، تقی خزايی ،هوشنگ خيرانديش، ابراهيم خوش‌سيرت، مهدی خدادادی، محمد خطيبی، محمدعلی دادخواه، رسول دادمهر، رسول دادفر، محمود دل‌آسايی، ابراهيم دينوی، سعيد درودی، محمد دادی‌زاده، مصيب دوانی، فاطمه دورانديش، عنايت‌الله ربانی، محمدجواد رجائيان، محمدصادق ربّانی، بهمن رضاخانی، اصغر رضايی، احد رضايی، محسن رأفتيان، محمدحسين رفيعی، رضا رئيسی طوسی، فريبرز رييس دانا، جواد رحيم‌پور، ناصر زرافشان، علی زرّين، رقيه زارع پورحيدری، محمدابراهيم زمانی، عليرضا ساريخانی، احمد ساعی، مسعود ستوده، فريدون سحابی، سميه سرداری، علی سرداری، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، سيدمحمد سجادی، علی‌اشرف سلطانی آذر، تاجماه سلکی، تقی شامخی، علی شاملو، حسين شاه‌حسينی، ابراهيم شاکری، محمود شاددل ‌بصير، جواد شرف‌الدين، نرگس شاهکار، ماشاء‌الله شمس‌الواعظين، پروانه شميرانی، محمد شيخی، پوران شريعت رضوی، احسان شريعتی، سارا شريعتی، سوسن شريعتی، سيدعلی صالحی، حسن صانعی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج‌سيدجوادی، مهدی صرّاف، فضل‌الله صلواتی، رضا صدر، محمد صاحب‌محمدی، رضا صفری، مظفر صفری، سعيد صاحب‌محمدی، حميدرضا صمدی ، علی اشرف ضرغامی، فريدون ضرغامی، سيامک طاهری، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، امير طيرانی، کيان ظهرابی، روئين عطوفت، محمود عمرانی، هما عابدی، علی علوی، رضا عليجانی، سيدجعفر عباس‌زادگان، باقر علايی، عليرضا علوی‌تبار، شهين علوی، محمد‌علی عمويی، مهدی غنی، علی‌اصغر غروی، مرتضی فلاح، ناصر فخر سلطانی، مصطفی فاضلی، غفار فرزدی، محمد حسين غفارزاده، علی غفرانی، ارسلان فلاح، حسن فرهودی‌نيا، مصطفی فاضلی، رضا فانی، غفار فرزدی، اسماعيل فهيم، عباس قائم‌الصباحی، نظام‌الدين قهاری، عبدالحسين قمی‌زاده، عليرضا قراباغی، عبدالمجيد قندی‌زاده ، رحمان کارگشا، اسدالله کارشناس، مرتضی کاظميان، محسن کديور، پروين کهزادی، هادی کحال‌زاده، بهناز کيانی، ناصر کميليان، فاطمه گوارايی، علی‌اصغر گواهی، مسعود لدنی، حميده لامعی، داريوش لطيف‌پور، محمد محمدی اردهالی، سعيد مدنی، ماشاءالله مديحی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، صادق مسرت، مصطفی مسکين، عباس‌علی مصلحی، فهيمه ملتی، ضياء مصباح، احمد معصومی، احمد محمدی اردهالی، احمد منتظری، سعيد منتظری، مهديه محمدی، قدرت منصوری، فريد مرجائی، وحيد ميرزاده، مرتضی مقدم، حسين مدنی، هرمز مميزی، حميد معتمدی‌مهر، محمد ملکی، نسرين ملکی، مهدی ممکن، جوادموسوی خوزستانی، قدسی ميرمعز، نوشين محمدی، اسماعيل ناطقی ،محمود نکوروح، سيدحميد نوحی، علی‌اکبر نجفی، سيدمجيد نوحی، حسين نوری‌زاده ،رضا نخشب، مهدی ناطقی، منوچهر نوربخش، پرويز همايونی، خليل هراتی، احسان هوشمند، مراد همتی، ناصر هاشمی، رحيم ياوری ،محمود يگانلی، علی يحيايی، حسن يوسفی اشکوری و ابراهيم يزدی nn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message