مصاحبه ويديوئى تلويزيون رسا در سالگرد مهندس مهدى بازرگان

گفتگوی اختصاصی رسا با حسن یوسفی اشکوری در ارتباط با ارزشهاى اخلاقى مهندس مهدى بازرگان در سالگرد درگذشت ايشانnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=znXOk_c6ptE

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message