مصاحبه با راديو پژواك – سوئد

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوریnگزارشى از زينت هاشمىnnحسن یوسفی اشکوری از نو اندیشان دینی، ازجمله روحانیونی ست که به دنبال مخالفت و اعتراض به پاره ای از قوانین جاری در ایران وهمچنین شرکت در کنفرانس برلین، زندانی و خلع لباس شد.nnحسن یوسفی اشکوری مدتی بعد از سپری کردن دوران زندان خودبه دعوت انجمن قلم ایتالیا به آن کشور رفت و در حال حاضر نیز با امکاناتی که بخش شرق شناسی دانشگاه بن در اختیار او قرار داده است در آلمان  به سر می برد و مشغول تکمیل کتاب خود تاریخ ایران پس از اسلام است. یوسفی اشکوری کتابی نیز پیرامون تاریخ پیش از اسلام تدوین کرده است که در دست ویرایش است.nnحسن یوسفی اشکوری برخلاف بسیاری از آگاهان مسائل ایران، معتقد است که جنبش سبز به سبب اعمال خشونت های طاقت فرسا به ظاهر فروکش کرده است.nnبا او در سفر کوتاهی که به سوئد آمده است گفتگوئی انجام داده ایم و از جمله در رابطه با مسائل جاری در ایران، جنبش سبز، تظاهرات حمایتی ایرانیان در خارج از کشورو واکنش های مختلف درسوئد و کشورهای اروپائی نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان در ایران پرسیده ایم.nnاقتباس از سايت راديو پژواك:nhttp://sverigesradio.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2493&Artikel=4132967nnفایل صوتی را از اینجا بشنوید:n[Audio:2010-11-01.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message