پروژه نو اندیشی دینی در جمع دانشجویان دانشگاه واترلو

سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه  واترلو انتاریو کانادا به تاريخ پنجشنبه ۲۷ می ۲۰۱۰ در ساعت ۷ بعد از ظهرnبرنامه‌اى از گروه شب ایران دانشگاه واترلوnUniversity of Waterloo , Ontario, Canadannاين سخنرانى در ۱۱ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rip76mY7xVQnnقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=UnlBk4YeMnYnnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=J_jT9xlUX8Annقسمت چهارم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=8Ph7WdM6Vtknnقسمت پنجم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=3n3xJmfjReonnقسمت ششم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=hay9XWiE9monnقسمت هفتم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=nJAuOV9Zqf4nnقسمت هشتم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Odm2_ZW_dkonnقسمت نهم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=J0GQPnF53jYnnقسمت دهم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=sidvyfGo5mMnnقسمت يازدهم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=w45GWHpFtjQ

Share:

More Posts

Send Us A Message