خواهان اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران

به دنبال اعدام های اخیر خانم ها شیرین عبادی و مهرانگیز کار و آقایان عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار و یوسفی اشکوری با ارسال نامه ای برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران شده اند. این نامه برای امضای عموم باز است.nnکمیساریای عالی حقوق بشرnnسازمان ملل متحد – ژنو – سوئیسnnجمعه 14 ماه می 2010nnعالیجناب خانم ناوانتم پیلایnnکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحدnnچنان که استحضار دارید در ماه دسامبر سال 2009 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دولت ایران توصیه کرد تا اجازه دهد که گزارشگران موضوع حقوق بشر به ایران سفر کنند و دولت ایران با گزارشگران همکاری لازم به عمل آورد.nnبا توجه به این که مقامات دولت ایران تائید کرده اند گزارش گران ویژه حقوق بشر اجازه دارند در آینده نزدیک به ایران بروند و همکاری لازم با آنان انجام خواهد شد؛ ما، امضا کنندگان این نامه، که همگی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اهمیت بسیار و فوریت قائلیم، نیز ازشما تقاضا می کنیم، در اولین فرصت ممکن، گزارشگران ویژه ی “بازداشت های خودسرانه”، “اعدام های فراقانونی” و “شکنجه” از ایران بازدید کرده و در خصوص کسانی که پس از حوادث انتخابات به مجازات مرگ محکوم و به دار آویخته شده اند، در مورد افرادی که به زندان های سنگین محکوم و حکم آنان در حال اجراست، و نیز در مورد کسانی که یا رسیدگی به اتهامات آنان جریان است و یا بدون هرگونه اتهامی در زندان بسر می برند، تحقیق کنند و گزارش مشاهدات خود را تهیه و به اطلاع مقامات ذی صلاح برسانند.nnتصریح می کنیم بازدیدهای فوق وقتی ثمر بخش است که گزارشگران ویژه به پرونده ها دسترسی یابند، از زندان ها و زندانیان سیاسی بازدید کنند، و از امکان دیدار و مصاحبه با خانواده ها و وکلای مدافع آنان برخوردار شوند.nnچنانچه بازدید گزارشگران از ایران هرچه زودتر انجام شود آنگاه ممکن است مصیبت های کمتری را شاهد باشیم. از این روی اطلاع عموم از موانعی که ممکن است هنوز بر سر راه این بازدید گزارشگران، از سوی مقامات ایران موجود باشد، کمک کننده است.nnبا احترامnشیرین عبادی، مهرانگیز کار، عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار، حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message