بزرگداشت قيام حسينى و يادبود آيت الله منتظرى

تقارن عاشوراى حسينى با درگذشت آيت الله منتظرى اين سخنرانى در تاريخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ در مؤسسه ابن سينا در شهر ارواين كاليفرنيا ايراد گشته است.

اين سخنرانى در تاريخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ در مؤسسه ابن سينا در شهر ارواين كاليفرنيا ايراد گشته است.

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:2009-12-26.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message