پاسخ هایی برای اندیشیدن ۱۱۷- آیا می توان عبادت های اهل کتاب را جانشین عبادت های مسلمانان کرد؟

بدست • 25 فوریه 2019 • دسته: پاسخهائى براى انديشيدن

سئوال:

 

آیا شرکت در مراسم نمازهای اهل کتاب می تواند حکم نماز برای مسلمانان را داشته باشد؟

با تشکر

 

پاسخ:

 

 

سلام

«نماز اهل کتاب» و «نماز مسلمانان» دو مفهوم و دو ادب دینی متفاوت اند و یکی را نمی توان جانشین دیگری کرذ. هر یک دارای آثار وضعی خاصی است و برای پیروان هر دین اثری خاص دارد. نه نمازهای معمول مؤمنان به دین اسلام معنا و مفهومی برای مؤمنان به دین مسیحیت و یهود دارد و نه بر عکس. با این حال تمام سنت های عبادی ادیان ذیل عنوان دعا و نیایش مذهبی قابل تعریف اند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.