مصاحبه تلویزیون ایرانیان با یوسفى اشکورى در مورد تحولات صدساله اخیر ایران

بدست • 11 مارس 2010 • دسته: اخبار و گزارش

مصاحبه على لیمونادى با حسن یوسفى اشکورى در مورد تحولات صد ساله اخیر

گزارشى براى تلویزیون ایرانیان

این مصاحبه در ۴ بخش بر روى سایت YouTube قرار گرفته و براى تسهیل شما در این صفحه منعکس گردیده است.

براى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:

قسمت اوّل:

IRTV Interview with Yousefi Eshkevari Part 1
Watch this video on YouTube.

قسمت دوّم:

IRTV Interview with Yousefi Eshkevari Part 2
Watch this video on YouTube.

قسمت سوّم:

IRTV Interview with Yousefi Eshkevari Part 3
Watch this video on YouTube.

قسمت چهارم:

IRTV Interview with Yousefi Eshkevari Part 4
Watch this video on YouTube.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.