برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهی به یهودیان بنی‌قریظه ۳

بدست • ۲۵ مهر ۱۳۹۳ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهی به یهودیان بنی‌قریظه ۳

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۹
نگاهی به یهودیان بنی‌قریظه ۳
به مدت ۵۶ دقیقه

Negahi b Yahoodian BaniGhorayzeh 3 نگاهی به یهودیان بنی‌قریظه ۳

Watch this video on YouTube.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.