بایگانی برای دسته ’ سخنرانى‌ها ‘

روایت های متفاوت در جوامع مختلف غربی چگونه اجرا می شوند والگوی مناسب برای ایران کدام است؟

بدست • ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ • دسته: سخنرانى‌ها

روایت های متفاوت از لائیسیته درجوامع مختلف غربی چگونه اجرا می شوند و الگوی مناسب برای ایران کدام است؟ ” لائیسیته” در غرب قدمتی بیش از یک قرن دارد و هر کدام از جوامع غربی با توجه به شرایط خاص تاریخی خود تعریف ویژه ای از لائیسیته را نهادی کرده و روایتی متناسب با ویژه […]سخنرانى چه نیازی است به دین، مزیت و کارکرد دین در ۳ قسمت

بدست • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ • دسته: سخنرانى‌ها

این سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شریعتى در ریدکال انجام شده استسخنرانى تبیین و تکثر ادیان و مذاهب در ۴ قسمت

بدست • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ • دسته: سخنرانى‌ها

این سخنرانى در ۴ بخش در جمع دوستداران شریعتى در ریدکال انجام شده استسخنرانى تعیین نسبت روشنفکری و نواندیشی دینی با تفکر و نهاد روحانیت در ۳ قسمت

بدست • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ • دسته: سخنرانى‌ها

این سخنرانى در ۳ بخش در جمع دوستداران شریعتى در ریدکال انجام شده استگزارشی از «کنفرانس برادری مسلمانان از رؤیا تا واقعیت» در آنکارا

بدست • ۲۳ دی ۱۳۹۴ • دسته: سخنرانى‌ها

نخستین کنفرانس “برادری مسلمانان از رویا تا واقعیت” در روز شنبه نهم ژانویه برابر با نوزدهم دی ماه با حضور چهره های برجسته علمی و فعالان سیاسی مذهبی شناخته شده از سوی فعالان مدنی ایرانی در ترکیه تحت عنوان مرکز مطالعات تقاطع صلح در آنکارا برگزار گردید. به گزارش نگام با توجه به رشد فزاینده […]سخنرانى بررسى نسبت اسلام و سکولاریسم با گروه دوستداران شریعتى در ۲ قسمت

بدست • ۳۱ تیر ۱۳۹۴ • دسته: سخنرانى‌ها

این سخنرانى در ۲ بخش از قرار ذیل در ریدکال انجام شده استسخنرانى مؤلفه‌هاى ایمان دینى در جمعیت رحمان در پاریس

بدست • ۱۳ تیر ۱۳۹۴ • دسته: سخنرانى‌ها

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمان
مکان: پاریس
موضوع: مؤلفه‌هاى ایمان دینىسخنرانى متدولوژى بررسى نسبت دین با دمکراسى در ۳ قسمت

بدست • ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ • دسته: سخنرانى‌ها

این سخنرانى در ۳ بخش از قرار ذیل در ریدکال انجام شده استسخنرانى پروتستانیسم از دیدگاه على شریعتى با گروه دوستداران شریعتى در ۶ قسمت

بدست • ۹ دی ۱۳۹۳ • دسته: سخنرانى‌ها

سخنرانى پروتستانیسم از دیدگاه على شریعتى در ۶ بخش با گروه دوستداران شریعتىنقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعش

بدست • ۲۷ آبان ۱۳۹۳ • دسته: سخنرانى‌ها

سخنرانى در گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوریخواهان ایران موضوع: نقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعش با حضور: حسن یوسفی اشکوری – نویسنده، محقق، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی امیر ممبینی – نویسنده، فعال سیاسی و مدافع جنبش دفاع از محیط زیست علی شاکری – پژوهشگر سیاسی و کنشگر صلح از کالیفرنیا تاریخ: […]